top of page

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i
assumits els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el
Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, el
allotjament de turisme rural Mas la Casavella es compromet a dur a terme una gestió
sostenible de les seves activitats, mitjançant l'adopció de compromisos orientats a prevenir,
eliminar o reduir l'impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant internes com
externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l'establiment millorant-ne la
comportament amb l'entorn.


En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme
Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts a la
adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requeriments legals que regulen
els efectes generats per l'activitat turística.


Així mateix, ens comprometem a emprendre accions que afavoreixin el consum de
producte local, promoure les bones pràctiques mediambientals a l'entorn, les bones
pràctiques de turisme responsable i participar en activitats externes, i a informar tant interna
com externament sobre els avenços i les actuacions mediambientals de l'empresa.
De la mateixa manera, el nostre establiment manifesta el compromís exprés de lluita contra
l'explotació sexual o qualsevol altra forma d'explotació i assetjament comercial, en particular de
els nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures de
accessibilitat universal.


Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els
compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i
ambiental, així com en la satisfacció del client. Per això, se sotmetran els projectes de
futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència
ús de recursos. Hem instal·lat aerotèrmia i plaques fotovoltaiques.
Aquesta Política de Turisme Responsable s'actualitzarà sempre que les circumstàncies ho
requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.


Data: 29/11/2022

bottom of page