Adquisició de producte local per què?

​Fomentem i utilitzem el comerç de proximitat com una peça indispensable en la compra responsable. D'aquesta manera, es redueixen les emissions de CO2 del transport de mercaderies i es potencien empreses i comerços locals.​Producte local:


Mercats locals quan el comerç es desenvolupa íntegrament a l'àmbit de mobilitat habitual dels diferents agents que hi intervenen. A Catalunya s'ha estimat que podríem considerar com a locals aquells circuits que es donen en un radi de 50 o 60 quilòmetres


(Valls, 2006).


https://www.km-0.cat


Venda de proximitat


La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris procedents de la terra o de la ramaderia, o d'un procés d'elaboració o transformació que es fa a favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d'una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris. La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda a circuit curt.


El producte de proximitat és aquell que es ven dacord amb els criteris de la venda de proximitat.


Circuit i canal de comercialització


És la que duen a terme productors o agrupacions de productors agraris a favor del consumidor final final amb la intervenció d'una persona intermediària.


La venda en circuit curt es pot fer en establiments detallistes, agrobotigues de les agrupacions de productors agraris que actuen com a intermediàries, en establiments de turisme rural i en establiments de restauració, inclosos els establiments de restauració col·lectiva, sempre que aquesta venda s'ajusti als criteris establerts al Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. La venda en circuit curt es pot efectuar també a distància, o bé de forma ambulant dacord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.


Km-0

Km 0 és un concepte. Fa referència a la distància que recorren els aliments des de la procedència fins que arriben al consumidor; es tracta d'un concepte molt utilitzat en l'estudi de l'impacte ambiental o la petjada ecològica dels aliments. A més, és un dels conceptes al voltant dels quals gira la filosofia slow food i la seva xarxa de restaurants, els quals elaboren els menús amb productes que hagin recorregut, com a màxim 100 km des del seu origen fins al restaurant en qüestió.Venda directa:


És la que es dóna directament entre els productors o les agrupacions de productors agraris a favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció duna persona intermediària. La venda directa es pot dur a terme a la pròpia explotació, en agrobotigues de les agrupacions de productors agraris, en mercats locals, en fires-mercats o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents. La venda directa es pot efectuar també a distància o de forma ambulant, dacord amb el que estableix la normativa vigent sobre comerç interior.


Confiem en productes amb etiquetes


Comprem productes amb etiquetes ja que ajuden a la reducció de la contaminació o empremta ecològica.

Consell:L'elaboració d'un llistat amb els productes que necessitarem, la recerca de productes èticament responsables no només aconsegueix un estalvi a la butxaca, sinó que t'evita adquirir productes de més, reduint així les deixalles.
Elaborar un recorregut dels productes i establiments a visitar ajuda a fomentar un comerç local just i respectuós.